• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

PRIMERGY RX2540 M1

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M1 E5-2603v3

$2,329.62
 • (1) Intel Xeon E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • PRAID EP420i - 8 port 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA (RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Modul Dynamic LoM 4 x 1 Gbit/s RJ45 ( Emulex)
  Integrated Remote Management Controller
 • 8x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA ( 8/16)
 • 2x Modular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  2U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M1 E5-2609v3

$2,423.16
 • (1) Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • PRAID EP420i - 8 port 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA (RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Modul Dynamic LoM 4 x 1 Gbit/s RJ45 ( Emulex)
  Integrated Remote Management Controller
 • 8x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA ( 8/16)
 • 2x Modular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  2U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M1 E5-2620v3

$2,534.08
 • (1) Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • PRAID EP420i - 8 port 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA (RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Modul Dynamic LoM 4 x 1 Gbit/s RJ45 ( Emulex)
  Integrated Remote Management Controller
 • 8x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA ( 8/16)
 • 2x Modular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  2U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M1 E5-2623v3

$2,561.25
 • (1) Intel Xeon E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • PRAID EP420i - 8 port 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA (RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Modul Dynamic LoM 4 x 1 Gbit/s RJ45 ( Emulex)
  Integrated Remote Management Controller
 • 8x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA ( 8/16)
 • 2x Modular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  2U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M1 E5-2630Lv3

$2,729.62
 • (1) Intel Xeon E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/20MB/55W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • PRAID EP420i - 8 port 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA (RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Modul Dynamic LoM 4 x 1 Gbit/s RJ45 ( Emulex)
  Integrated Remote Management Controller
 • 8x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA ( 8/16)
 • 2x Modular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  2U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M1 E5-2630v3

$2,784.86
 • (1) Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • PRAID EP420i - 8 port 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA (RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Modul Dynamic LoM 4 x 1 Gbit/s RJ45 ( Emulex)
  Integrated Remote Management Controller
 • 8x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA ( 8/16)
 • 2x Modular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  2U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year