ProLiant ML110 G9 v3

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

HP ProLiant ML110 G9 LFF E5-2603 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • HPE Dynamic Smart Array B140i SATA ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • HPE iLO4 (Firmware HPE iLO4 2.0 or later)
 • 8 x LFF SATA/SAS/SSD Hot Plug Hard Drives
 • (1) HPE 350W ATX Power Supply
 • Tower (4.5U)
 • Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support
28.300.000 ₫

HP ProLiant ML110 G9 LFF E5-2609 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • HPE Dynamic Smart Array B140i SATA ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • HPE iLO4 (Firmware HPE iLO4 2.0 or later)
 • 8 x LFF SATA/SAS/SSD Hot Plug Hard Drives
 • (1) HPE 350W ATX Power Supply
 • Tower (4.5U)
 • Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support
30.400.000 ₫

HP ProLiant ML110 G9 LFF E5-2620 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • HPE Dynamic Smart Array B140i SATA ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • HPE iLO4 (Firmware HPE iLO4 2.0 or later)
 • 8 x LFF SATA/SAS/SSD Hot Plug Hard Drives
 • (1) HPE 350W ATX Power Supply
 • Tower (4.5U)
 • Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support
32.890.000 ₫

HP ProLiant ML110 G9 LFF E5-2623 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • HPE Dynamic Smart Array B140i SATA ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • HPE iLO4 (Firmware HPE iLO4 2.0 or later)
 • 8 x LFF SATA/SAS/SSD Hot Plug Hard Drives
 • (1) HPE 350W ATX Power Supply
 • Tower (4.5U)
 • Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support
33.500.000 ₫

HP ProLiant ML110 G9 LFF E5-2630L v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/20MB/55W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • HPE Dynamic Smart Array B140i SATA ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • HPE iLO4 (Firmware HPE iLO4 2.0 or later)
 • 8 x LFF SATA/SAS/SSD Hot Plug Hard Drives
 • (1) HPE 350W ATX Power Supply
 • Tower (4.5U)
 • Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support
37.280.000 ₫

HP ProLiant ML110 G9 LFF E5-2640 v3

 • (1) Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (3.5")
 • HPE Dynamic Smart Array B140i SATA ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • HPE iLO4 (Firmware HPE iLO4 2.0 or later)
 • 8 x LFF SATA/SAS/SSD Hot Plug Hard Drives
 • (1) HPE 350W ATX Power Supply
 • Tower (4.5U)
 • Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support
44.640.000 ₫