• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

ProLiant ML150 G9

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

HP ProLiant ML150 G9 LFF E5-2603 v3

$1,389.76
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • None ship standard (3.5")
 • HP Dynamic Smart Array B140i Controller SATA drive support ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • 4 x LFF SAS/SATA/SSD hot plug (4/10)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • (1) HPE 550W FIO Power Supply
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML150 G9 LFF E5-2609 v3

$1,483.30
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • None ship standard (3.5")
 • HP Dynamic Smart Array B140i Controller SATA drive support ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • 4 x LFF SAS/SATA/SSD hot plug (4/10)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • (1) HPE 550W FIO Power Supply
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML150 G9 LFF E5-2620 v3

$1,594.21
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • None ship standard (3.5")
 • HP Dynamic Smart Array B140i Controller SATA drive support ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • 4 x LFF SAS/SATA/SSD hot plug (4/10)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • (1) HPE 550W FIO Power Supply
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML150 G9 LFF E5-2630 v3

$1,844.99
 • (1) Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • None ship standard (3.5")
 • HP Dynamic Smart Array B140i Controller SATA drive support ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • 4 x LFF SAS/SATA/SSD hot plug (4/10)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • (1) HPE 550W FIO Power Supply
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML150 G9 LFF E5-2630L v3

$1,789.76
 • (1) Intel® Xeon® E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/10MB/55W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • None ship standard (3.5")
 • HP Dynamic Smart Array B140i Controller SATA drive support ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • 4 x LFF SAS/SATA/SSD hot plug (4/10)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • (1) HPE 550W FIO Power Supply
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML150 G9 LFF E5-2640 v3

$2,117.59
 • (1) Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • None ship standard (3.5")
 • HP Dynamic Smart Array B140i Controller SATA drive support ( RAID 0,1,1+0& 5 )
 • Broadcom 5717 Dual-port 1GbE
 • 4 x LFF SAS/SATA/SSD hot plug (4/10)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • (1) HPE 550W FIO Power Supply
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support