• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

ProLiant ML350 G9

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

HP ProLiant ML350 G9 LFF E5-2609v3

44.500.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • None ship standard (3.5")
 • HP H240ar 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter ((RAID 0, 1, 1+0 & 5)
 • HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • 8 x LFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/24)
 • HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply (1/2)
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML350 G9 SFF E5-2603v3

45.750.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (2.5")
 • HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller (RAID 0,1,5,10 )
 • HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/48)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply (1/2)
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML350 G9 SFF E5-2609v3

47.850.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (2.5")
 • HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller (RAID 0,1,5,10 )
 • HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/48)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply (1/2)
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML350 G9 SFF E5-2620 v3

50.340.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (2.5")
 • HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller (RAID 0,1,5,10 )
 • HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/48)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply (1/2)
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML350 G9 SFF E5-2623 v3

50.950.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (2.5")
 • HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller (RAID 0,1,5,10 )
 • HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/48)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply (1/2)
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support

HP ProLiant ML350 G9 SFF E5-2630 v3

55.970.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W)
 • HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133
 • Hard Drive : None (2.5")
 • HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller (RAID 0,1,5,10 )
 • HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter
 • 8 x SFF SAS/SATA/SSD hot plug (8/48)
 • SATA DVD-RW/ROM Optical Drive
 • HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply (1/2)
 • Tower (5U)
 • Warranty: Server Warranty includes 3 year parts, 3 year labor, 3-year on-site support