• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

System x3500 M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Lenovo System x3500 M4 E5-2603 v2

$1,763.92
 • (1) Intel Xeon E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM System ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller ( RAID 0, 1, 10 )
 • 4 x integrated Intel I350AM4 Quad Port GbE LAN Controller
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDDs (8/32)
 • Redundant hot-swap 750 W ( 1/2)
 • Half-High SATA DVD-ROM
 • Tower or 5U Rack.
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M4 E5-2660 v2

$2,917.95
 • (1) Intel Xeon E5-2660 v2 10C 2.2GHz 25MB Cache 1866MHz 95W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM System ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller ( RAID 0, 1, 10 )
 • 4 x integrated Intel I350AM4 Quad Port GbE LAN Controller
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDDs (8/32)
 • Redundant hot-swap 750 W ( 1/2)
 • Half-High SATA DVD-ROM
 • Tower or 5U Rack.
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M4 E5-2667 v2

$3,587.44
 • (1) Intel Xeon E5-2667 v2 8C 3.3GHz 25MB Cache 1866MHz 130W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM System ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller ( RAID 0, 1, 10 )
 • 4 x integrated Intel I350AM4 Quad Port GbE LAN Controller
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDDs (8/32)
 • Redundant hot-swap 750 W ( 1/2)
 • Half-High SATA DVD-ROM
 • Tower or 5U Rack.
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M4 E5-2670 v2

$3,081.43
 • (1) Intel Xeon E5-2670 v2 10C 2.5GHz 25MB Cache 1866MHz 115W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM System ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller ( RAID 0, 1, 10 )
 • 4 x integrated Intel I350AM4 Quad Port GbE LAN Controller
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDDs (8/32)
 • Redundant hot-swap 750 W ( 1/2)
 • Half-High SATA DVD-ROM
 • Tower or 5U Rack.
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M4 E5-2680 v2

$3,252.92
 • (1) Intel Xeon E5-2680 v2 10C 2.8GHz 25MB Cache 1866MHz 115W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM System ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller ( RAID 0, 1, 10 )
 • 4 x integrated Intel I350AM4 Quad Port GbE LAN Controller
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDDs (8/32)
 • Redundant hot-swap 750 W ( 1/2)
 • Half-High SATA DVD-ROM
 • Tower or 5U Rack.
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M4 E5-2690 v2

$3,587.44
 • (1) Intel Xeon E5-2690 v2 10C 3.0GHz 25MB Cache 1866MHz 130W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM System ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller ( RAID 0, 1, 10 )
 • 4 x integrated Intel I350AM4 Quad Port GbE LAN Controller
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDDs (8/32)
 • Redundant hot-swap 750 W ( 1/2)
 • Half-High SATA DVD-ROM
 • Tower or 5U Rack.
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response