• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

System x3500 M5

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

Lenovo System x3500 M5 E5-1603 v3

$2,204.90
 • (1) Intel Xeon Processor E5-1603 v3 4C 2.8 GHz 10MB 1866MHz 140W
 • IBM 32GB ( 2 x 16GB) TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M1215 SAS/SATA 12 Gbps Controller (  RAID 0, 1, 10 )
 • 4 × 1 GbE (std.) and 1 x IMM; optional 10/40 GbE ML2 or PCIe adapter
 • Matrox G200eR2 with 16 MB memory
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bays (8/16)
 • DVD-ROM
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Tower
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M5 E5-2603 v3

$1,937.64
 • (1) Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W
 • IBM 8GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M1215 SAS/SATA 12 Gbps Controller (  RAID 0, 1, 10 )
 • 4 × 1 GbE (std.) and 1 x IMM; optional 10/40 GbE ML2 or PCIe adapter
 • Matrox G200eR2 with 16 MB memory
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bays (8/16)
 • DVD-ROM
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Tower
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M5 E5-2609 v3

$1,982.18
 • (1) Intel Xeon E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W
 • IBM 8GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M1215 SAS/SATA 12 Gbps Controller (  RAID 0, 1, 10 )
 • 4 × 1 GbE (std.) and 1 x IMM; optional 10/40 GbE ML2 or PCIe adapter
 • Matrox G200eR2 with 16 MB memory
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bays (8/16)
 • DVD-ROM
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Tower
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M5 E5-2620 v3

$2,160.36
 • (1) Intel Xeon E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W
 • IBM 16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M1215 SAS/SATA 12 Gbps Controller (  RAID 0, 1, 10 )
 • 4 × 1 GbE (std.) and 1 x IMM; optional 10/40 GbE ML2 or PCIe adapter
 • Matrox G200eR2 with 16 MB memory
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bays (8/16)
 • DVD-ROM
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Tower
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3500 M5 E5-2683 v3

$3,501.11 $3,269.49
 • (1) Intel Xeon E5-2683 v3 14C 2.0GHz 35MB 2133MHz 120W
 • IBM 16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M1215 SAS/SATA 12 Gbps Controller (  RAID 0, 1, 10 )
 • 4 × 1 GbE (std.) and 1 x IMM; optional 10/40 GbE ML2 or PCIe adapter
 • Matrox G200eR2 with 16 MB memory
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bays (8/16)
 • DVD-ROM
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Tower
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response