System x3550 M5 -5463

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Lenovo System x3550 M5 (5463-A2A)

 • (1) Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W
 • IBM 8GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M1215 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID levels 0, 1, and 10)
 • 4 ×  integrated RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (BCM5719)
 • 4x 2.5" Simple Swap SATA HDDs (4/8)
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
41.842.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (5463-B2A)

 • (1) Intel Xeon Processor E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W
 • IBM 8GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • ServeRAID M1215 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID levels 0, 1, and 10)
 • 4 ×  integrated RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (BCM5719)
 • 4x 3.5" Simple Swap SATA HDDs
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
43.233.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (5463-C2A)

 • (1) Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W
 • IBM 16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M1215 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID levels 0, 1, and 10)
 • 4 ×  integrated RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (BCM5719)
 • 4x 2.5" hot-swap SATA HDDs (4/8)
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
50.214.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (5463-C4A)

 • (1) Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W
 • IBM 16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • ServeRAID M1215 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID levels 0, 1, and 10)
 • 4 ×  integrated RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (BCM5719)
 • 4x 3.5" hot-swap SATA HDDs
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
50.214.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (5463-62A)

 • (1) Intel Xeon Processor E5-2670 v3 12C 2.3GHz 30MB 2133MHz 120W
 • IBM 16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M5210 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID levels 0, 1, and 10)
 • 4 ×  integrated RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (BCM5719)
 • 4x 2.5" hot-swap SATA HDDs (4/8)
 • Redundant 750 W Power Supply (1/2)
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
81.855.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (5463-F2A)

 • (1) Intel Xeon Processor E5-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB 1866MHz 90W
 • IBM 16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None (2.5")
 • ServeRAID M5210 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID levels 0, 1, and 10)
 • 4 ×  integrated RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (BCM5719)
 • 4x 2.5" hot-swap SATA HDDs (4/8)
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (1U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
66.389.000 ₫