System x3650 M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

IBM System x3650M4 (7915-C3A)

 • (1) Intel Xeon E5-2620 v2 6C 2.1GHz 15MB 1600MHz 80W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM ServeRAID M5110e with RAID-0, -1,-10
 • 4 x integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45)
 • 16 x 2.5" Hot-swap SATA/SAS/SSDs 1.8" (8/16)
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (2U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
41.800.000 ₫

IBM System x3650M4 (7915-D3A)

 • (1) Intel Xeon E5-2630 v2 6C 2.6GHz 15MB 1600MHz 80W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM ServeRAID M5110e with RAID-0, -1,-10
 • 4 x integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45)
 • 16 x 2.5" Hot-swap SATA/SAS/SSDs 1.8" (8/16)
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (2U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
49.500.000 ₫

IBM System x3650M4 (7915-F3A)

 • (1) Intel Xeon E5-2640 v2 8C 2.0GHz 20MB 1600MHz 95W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • IBM ServeRAID M5110e with RAID-0, -1,-10
 • 4 x integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45)
 • 16 x 2.5" Hot-swap SATA/SAS/SSDs 1.8" (8/16)
 • Redundant 550 W Power Supply (1/2)
 • Rack (2U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
58.600.000 ₫

IBM System x3650M4 (79150-G3A)

 • (1) Intel Xeon E5-2650 v2 8C 2.6GHz 20MB 1866MHz 95W
 • 8GB PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None
 • IBM ServeRAID M5110e with RAID-0, -1,-10
 • 4 x integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45)
 • 16 x 2.5" Hot-swap SATA/SAS/SSDs 1.8" (8/16)
 • Redundant 750 W Power Supply (1/2)
 • Rack (2U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
72.500.000 ₫

IBM System x3650M4 E5-2609

 • (2) Intel Xeon E5-2609 4C 2.4GHz 10MB 1066MHz 80W
 • 16GB ( 2 x 8GB) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None
 • IBM ServeRAID M5110e with RAID-0, -1,-10
 • 4 x integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45)
 • 16 x 2.5" Hot-swap SATA/SAS/SSDs 1.8" (8/16)
 • Redundant 750 W Power Supply (1/2)
 • Rack (2U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
44.000.000 ₫

IBM System x3650M4 E5-2603 v2

 • (2) Intel Xeon E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB 1333MHz 80W
 • 16GB ( 2 x 8GB) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • Hard Drive : None
 • IBM ServeRAID M5110e with RAID-0, -1,-10
 • 4 x integrated Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45)
 • 16 x 2.5" Hot-swap SATA/SAS/SSDs 1.8" (8/16)
 • Redundant 750 W Power Supply (1/2)
 • Rack (2U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response
43.950.000 ₫