• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

System x3850 X6

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Lenovo System x3850 X6 (6241-A4A)

$8,040.09
 • 1x Compute Book Xeon 6C E7-4809v2 105W 1.9GHz/1066MHz/12MB
 • 16GB (2 X 8GB) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller (RAID 0, 1, and 10)
 • Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA/SSD bays
 • Redundant hot-swap 900 W AC (1/4)
 • Rack (4U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3850 X6 (6241-D5A)

$7,474.39
 • 1x Compute Book Xeon 8C E7-4809v3 115W 2.0GHz/2133MHz/20MB
 • 16GB ( 2 x 8GB ) TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller (RAID 0, 1, and 10)
 • Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA/SSD bays
 • Redundant hot-swap 900 W AC (1/4)
 • Rack (4U),  Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3850 X6 (6241-B1A)

$12,850.78
 •  2x Compute Book Xeon 8C E7-4820v2 105W 2.0GHz/1333MHz/16MB
 • 32GB (4 X 8GB) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • ServeRAID M5210 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID 0, 1, 10 )
 • Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA/SSD bays
 • Redundant hot-swap 900 W AC (2/4)
 • Rack (4U), Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3850 X6 (6241-B3A)

$16,971.05
 • 2x Compute Book Xeon 12C E7-4850v2 105W 2.3GHz/1333MHz/24MB
 • 32GB (4 X 8GB) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • ServeRAID M5210 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID 0, 1, 10 )
 • Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA/SSD bays
 • Redundant hot-swap 900 W AC (2/4)
 • Rack (4U), Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3850 X6 (6241-C1A)

$19,398.66
 • 2x Compute Book Xeon 12C E7-4860v2 130W 2.6GHz/1600MHz/30MB
 • 32GB (4 X 8GB) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • ServeRAID M5210 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID 0, 1, 10 )
 • Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA/SSD bays
 • Redundant hot-swap 900 W AC (2/4)
 • Rack (4U), Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response

Lenovo System x3850 X6 (6241-C4A)

$28,017.82
 • 2x Compute Book Xeon 15C E7-4890v2 155W 2.8GHz/1600MHz/37.5MB
 • 32GB (4 X 8GB) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
 • None ship standard (2.5")
 • ServeRAID M5210 12 Gbps SAS/SATA Controller (RAID 0, 1, 10 )
 • Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter
 • 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA/SSD bays
 • Redundant hot-swap 900 W AC (2/4)
 • Rack (4U), Rail Kit
 • Warranty:  3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response