ServeRAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller (81Y4481)

 ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller (81Y4481)

4.910.000 ₫

ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller (81Y4448)

ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller (81Y4448)

3.500.000 ₫

ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (46M0829)

 ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (46M0829)

4.910.001 ₫

N2115 SAS/SATA HBA (46C8988)

 N2115 SAS/SATA HBA (46C8988)

4.100.000 ₫

ServeRAID M5100 Series Battery Kit (81Y4508)

 ServeRAID M5100 Series Battery Kit (81Y4508)

1.932.000 ₫

ServeRAID M5100 Series 512MB Cache/RAID 5 Upgrade (81Y4484)

 ServeRAID M5100 Series 512MB Cache/RAID 5 Upgrade (81Y4484)

1.900.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.