• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

ServeRAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (46M0829)

 ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (46M0829)

$218.71

ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller (81Y4448)

ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller (81Y4448)

$155.90

ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade (81Y4546)

ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade (81Y4546)

Upgrade (FOD)

$80.18

ServeRAID M5100 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8670)

 ServeRAID M5100 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8670)

$440.98

ServeRAID M5100 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (81Y4559)

 ServeRAID M5100 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (81Y4559)

$231.54

ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade (81Y4487)

 ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade (81Y4487)

$212.56