• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Sharepoint Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

76P-01501 SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

160.381.200 ₫

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

76M-01513 SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

2.241.750 ₫

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

76M-01518 SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

2.562.000 ₫

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

76N-03699 SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

1.964.200 ₫

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

76N-03701 SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

2.263.100 ₫