• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Sharepoint Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

$7,143.93

76P-01501 SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

$99.86

76M-01513 SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

$114.12

76M-01518 SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

$87.49

76N-03699 SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

$100.81

76N-03701 SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL