• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Smart-UPS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

8.400.000,00 ₫

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (SMT1000RMI2U)

13.900.000,00 ₫

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

9.900.000,00 ₫

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

14.500.000,00 ₫

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

15.500.000,00 ₫

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Includes: CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V SMT2200RMI2U

18.500.000,00 ₫

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V SMT2200RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin