Smart-UPS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

8.400.000 ₫

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (SMT1000RMI2U)

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

13.900.000 ₫

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

9.900.000 ₫

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

14.500.000 ₫

APC Smart-UPS 1500VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1500IC)

APC Smart-UPS 1500VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1500IC)

7.200.000 ₫

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Includes: CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

15.500.000 ₫