• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Smart-UPS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$369.47

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (SMT1000RMI2U)

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$611.38

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$435.44

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$637.77

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Includes: CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$681.75

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V SMT2200RMI2U

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V SMT2200RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$813.71