Smart-UPS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$361.68

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (SMT1000RMI2U)

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$598.49

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V SMT1500I

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$426.26

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SMT1500RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$624.33

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Includes: CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$667.38

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V SMT2200RMI2U

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V SMT2200RMI2U

Includes: CD with software , Documentation CD , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Bảo hành 03 Năm UPS - 2 năm pin

$796.56