Smart-UPS On-Line

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

APC Smart-UPS RT 10000VA 230V SURT10000XLI

APC Smart-UPS RT 10000VA 230V SURT10000XLI

Includes: CD with software , Service Manual , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

Bảo hành 02 Năm

$4,284.18

APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI

APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI

Includes: CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

$581.27

APC Smart-UPS RT 2000VA 230V SURT2000XLI

APC Smart-UPS RT 2000VA 230V SURT2000XLI

Includes: CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

$934.34

APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V (SURT20KRMXLI)

APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V
APC Smart-UPS On-Line, 16 kW / 20 kVA, Input 230V, 400V 3PH / Output 230V , Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot , Extended runtime model , Rack Height 12 U 

Includes: CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

Bảo hành 02 Năm

$9,472.55

APC Smart-UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI

APC Smart-UPS RT 3000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U

Includes: CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

Bảo hành 02 Năm

$1,353.71

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V SURTD5000XLI

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V SURTD5000XLI

Includes: CD with software , User Manual , Web/SNMP Management Card

Bảo hành 02 Năm

$1,836.81