• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Smart-UPS On-Line

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

APC Smart-UPS RT 10000VA 230V SURT10000XLI

$3,113.59

APC Smart-UPS RT 10000VA 230V SURT10000XLI

Includes: CD with software , Service Manual , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI

$601.34

APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI

Includes: CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

APC Smart-UPS RT 2000VA 230V SURT2000XLI

$966.59

APC Smart-UPS RT 2000VA 230V SURT2000XLI

Includes: CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

APC Smart-UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI

$1,180.40

APC Smart-UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI

Includes: CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V SURTD5000XLI

$1,808.46

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V SURTD5000XLI

Includes: CD with software , User Manual , Web/SNMP Management Card

APC Smart-UPS RT 6000VA 230V SURT6000XLI

$2,391.98

APC Smart-UPS RT 6000VA 230V SURT6000XLI

Includes: CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual , Web/SNMP Management Card