3.5" Hard Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

Dell 120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

4.252.000 ₫

Dell 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

Dell 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

7.723.400 ₫

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

7.094.000 ₫

Dell 400GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

Dell 400GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

13.396.000 ₫

Dell 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

Dell 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

9.774.000 ₫

Dell 480GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

Dell 480GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

12.136.000 ₫