• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell 2.5" (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 200GB Solid State Drive SAS Write Intensive MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SH 

$735.28

Dell 200GB Solid State Drive SAS Write Intensive MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SH 

Dell 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive

$1,278.62

Dell 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive

Dell 400GB Solid State Drive SAS Write Intensive 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive 

$1,720.13

Dell 400GB Solid State Drive SAS Write Intensive 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive 

Dell 400GB Solid State Drive SAS Write Intensive MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SH

$1,426.90

Dell 400GB Solid State Drive SAS Write Intensive MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SH

Dell 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SM 

$1,310.69

Dell 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SM 

Dell 480GB Solid State Drive SAS Read Intensive MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SR 

$486.33

Dell 480GB Solid State Drive SAS Read Intensive MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX04SR