Western Digital

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

WD 120GB SSD 2.5" SATA(3) Read 540MB/s Write 405MB/s Green (WDS120G1G0A)

120GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 430MB/s Green / 3D NAND SATA SSD Green

750.000 ₫

WD 120GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 430MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS120G2G0B)

WD 120GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 430MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS120G2G0B)

750.000 ₫

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 435MB/s Green (WDS240G1G0A)

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 435MB/s  Green (WDS240G2G0A)

1.031.000 ₫

WD 240GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS240G2G0B)

WD 240GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS240G2G0B)

1.031.000 ₫

WD 480GB SSD 2.5" SATA(3), 3D NAND SATA SSD Read 545MB/s Write 465MB/s Green (WDS480G2G0A)

 WD 480GB SSD 2.5" SATA(3), 3D NAND SATA SSD Read 545MB/s Write 465MB/s Green (WDS480G2G0A)

1.991.000 ₫

WD 480GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS480G2G0B)

WD 480GB SSD M2-2280 Read 540MB/s Write 465MB/s 3D NAND SATA SSD Green (WDS480G2G0B)

1.991.000 ₫