• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Western Digital

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

WD 120GB SSD 2.5" SATA(3) Read 540MB/s Write 405MB/s Green (WDS120G1G0A)

$55.81

WD 120GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 540MB/s Write 405MB/s Green (WDS120G1G0A)

WD 1TB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS100T1B0A)

$305.57

WD 1TB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS100T1B0A)

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 435MB/s Green (WDS240G1G0A)

$86.86

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 435MB/s  Green (WDS240G1G0A)

WD 250GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS250G1B0A)

$96.12

WD 250GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS250G1B0A)

WD 500GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS500G1B0A)

$157.06

WD 500GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS500G1B0A)