SSD 850 EVO 2.5"

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 850 EVO - 250GB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E250BW)

Samsung 850 EVO - 250GB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E250BW)

$116.56

Samsung 850 EVO - 500GB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E500BW)

Samsung 850 EVO - 500GB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E500BW)

$208.92

Samsung 850 EVO - 1TB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E1T0BW)

Samsung 850 EVO - 1TB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E1T0BW)

$422.25

Samsung 850 EVO - 2TB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E2T0BW)

Samsung 850 EVO - 2TB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E2T0BW)

$791.27

Samsung 850 EVO - 4TB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E4T0BW)

Samsung 850 EVO - 4TB - 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E4T0BW)

$1,684.15