SSD Consumer

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

1.400.000 ₫

Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

2.750.000 ₫

Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

6.500.000 ₫

Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

14.500.000 ₫

Intel® SSD 660p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC

Intel® SSD 660p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC

2.900.000 ₫