SSD Consumer

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

$60.28

Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

$118.41

Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

$279.87

Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)

$624.33

Intel® SSD 660p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC

Intel® SSD 660p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC

$124.87