SSD Consumer

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel® SSD 545s Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

$52.78

Intel® SSD 545s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

$111.63

Intel® SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

$169.34

Intel® SSD 545s Series (1.024TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (1.024TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

$378.26