SSD Consumer

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel® SSD 545s Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (128GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

1.200.000 ₫

Intel® SSD 545s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

2.538.000 ₫

Intel® SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

3.850.000 ₫

Intel® SSD 545s Series (1.024TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD 545s Series (1.024TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

8.600.000 ₫