SSD Data Center

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

$115.68

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

$193.53

Intel® SSD DC S3520 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

$320.64

Intel® SSD DC S3520 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

$532.21

Intel® SSD DC S3520 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Gọi để biết giá

Intel® SSD DC S3520 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Gọi để biết giá