Toshiba

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Toshiba 147GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK1401GRRB)

Toshiba 147GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK1401GRRB)

$276.18

Toshiba 1TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03SCA100)

Toshiba 1TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03SCA100)

$138.59

Toshiba 1TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA100)

Toshiba 1TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA100)

$105.21

Toshiba 2TB 7.2K 128 MByte 512e Cache Cloud Tomcat SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MC04ACA200E)

Toshiba 2TB 7.2K 128 MByte 512e Cache Cloud Tomcat SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MC04ACA200E)

$158.83

Toshiba 2TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MK2001TRKB)

Toshiba 2TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MK2001TRKB)

$142.73

Toshiba 2TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA200)

Toshiba 2TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA200)

$216.49