• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

TowerRAID+

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sans Digital TowerRAID TR4U+ - 4 Bay SATA to USB 3.0 JBOD Enclosure (Silver)

Sans Digital TowerRAID TR4U+ - 4 Bay SATA to USB 3.0 JBOD Enclosure (Silver)

$309.65

Sans Digital TowerRAID TR4U+B - 4 Bay SATA to USB 3.0 JBOD Enclosure (Black)

Sans Digital TowerRAID TR4U+B - 4 Bay SATA to USB 3.0 JBOD Enclosure (Black)

$309.65

Sans Digital TowerRAID TR4UT+ - 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Tower w/ 6G PCIe 2.0 HBA (Silver)

Sans Digital TowerRAID TR4UT+ - 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Tower w/ 6G PCIe 2.0 HBA (Silver)

$455.10

Sans Digital TowerRAID TR4UT+B - 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Tower w/ 6G PCIe 2.0 HBA (Black)

Sans Digital TowerRAID TR4UT+B - 4 Bay USB 3.0 / eSATA Hardware RAID 5 Tower w/ 6G PCIe 2.0 HBA (Black)

$455.10

Sans Digital TowerRAID TR4X+ - 4 Bay SAS / SATA JBOD Storage Enclosure (Silver)

Sans Digital TowerRAID TR4X+ - 4 Bay SAS / SATA JBOD Storage Enclosure (Silver)

$475.91

Sans Digital TowerRAID TR4X+B - 4 Bay SAS / SATA JBOD Storage Enclosure (Black)

Sans Digital TowerRAID TR4X+B - 4 Bay SAS / SATA JBOD Storage Enclosure (Black)

$475.91