• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

TowerRAID 6G

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sans Digital TowerRAID TR4M6G - 4 Bay eSATA 6G Port Multiplier RAID 0/1/10/5/JBOD Tower w/ 6G PCIe Card

Sans Digital TowerRAID TR4M6G - 4 Bay eSATA 6G Port Multiplier RAID 0/1/10/5/JBOD Tower w/ 6G PCIe Card

$330.41

Sans Digital TowerRAID TR4X6G - 4 Bay 6G SAS / SATA Modularize JBOD Storage Enclosure (Black)

Sans Digital TowerRAID TR4X6G - 4 Bay 6G SAS / SATA Modularize JBOD Storage Enclosure (Black)

$559.04

Sans Digital TowerRAID TR5M6G 5-Bay eSATA 6G Port Multiplier RAID Tower w/ 6G PCIe x4 Card

Sans Digital TowerRAID TR5M6G 5-Bay eSATA 6G Port Multiplier RAID Tower w/ 6G PCIe x4 Card

$455.10

Sans Digital TowerRAID TR8M6G - 8 Bay eSATA 6G Port Multiplier RAID 0/1/10/5/JBOD Tower w/ 6G PCIe Card

Sans Digital TowerRAID TR8M6G - 8 Bay eSATA 6G Port Multiplier RAID 0/1/10/5/JBOD Tower w/ 6G PCIe Card

$621.36

Sans Digital TowerRAID TR8X6G - 8 Bay 6G SAS / SATA Modularize JBOD Storage Enclosure

Sans Digital TowerRAID TR8X6G - 8 Bay 6G SAS / SATA Modularize JBOD Storage Enclosure

$829.19