• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

RACK ATS, 10A/230V, 12A/208V, C14 IN, (12) C13 OUT AP7721

$957.68

RACK ATS, 10A/230V, 12A/208V, C14 IN, (12) C13 OUT AP7721

Includes: Documentation CD , Rack Mounting brackets , RS-232 configuration cable , Warranty card

RACK ATS, 20A208V, 16A230V, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT AP7723

$979.96

RACK ATS, 20A208V, 16A230V, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT AP7723

Includes: Documentation CD , Rack Mounting brackets , RS-232 configuration cable , Warranty card

Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19 Out AP7724

$1,291.76

Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19 Out AP7724

Includes: Documentation CD , Rack Mounting brackets , RS-232 configuration cable , Warranty card