ULTRASTAR 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (0F23005)

 ULTRASTAR 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (0F23005)

Nhà sản xuất: Hitachi
$198.06

Chia sẻ sản phẩm:

 ULTRASTAR 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA ULTRA 512N 7K2 6Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (0F23005)

Thuộc tính sản phẩm
Ổ cứng HDD 3.5in
Ổ cứng SATA