• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

ServeRAID Upgrade

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

00JY023 IBM ServeRAID M5100 Series Flash Power Module (Battery)

2.200.000,00 ₫

00JY023 IBM ServeRAID M5100 Series Flash Power Module (Battery)

ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade (47C8656)

5.027.500,00 ₫

ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade (47C8656)

ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8660)

8.860.000,00 ₫

ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8660)

ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8664)

11.766.000,00 ₫

ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8664)

ServeRAID M5200 Series 4GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8668)

16.463.500,00 ₫

ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade (47C8660)

ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade

1.340.000,00 ₫

81Y4542 ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x