Western Digital

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Red 10TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 256 MB Cache 3.5" (WD100EFAX)

WD Red 10TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 256 MB Cache 3.5" (WD100EFAX)

7.400.000 ₫

WD Red 1TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD10EFRX)

WD Red 1TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD10EFRX)

1.496.000 ₫

WD Red 2TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD20EFAX)

WD Red 2TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD20EFAX)

1.770.000 ₫

WD Red 3TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD30EFRX)

WD Red 3TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD30EFRX)

2.200.000 ₫

WD Red 4TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD40EFRX)

WD Red 4TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD40EFRX)

2.750.000 ₫

WD Red 6TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD60EFRX)

WD Red 6TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD60EFRX)

4.500.000 ₫