• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Wireless

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco 2504 AIR-CT2504-15-K9 Wireless Controller with 15 AP Licenses

$1,835.19

AIR-CT2504-15-K9 2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-25-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

$3,020.04

AIR-CT2504-25-K9 2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

$6,000.00

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-5-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

$597.77

AIR-CT2504-5-K9 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses

Cisco Aironet 802.11a/g/n Ctrlr-based AP Int Ant E Reg Domain

$345.66

AIR-CAP1702I-E-K9 802.11a/g/n Ctrlr-based AP  Int Ant  E Reg Domain

Cisco Aironet 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain

$561.25

AIR-CAP2702I-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain