2.5" HDD/SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 2.5" 15K HDD (01DE347)

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 2.5" 15K HDD (01DE347)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD (01DE349)

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD (01DE349)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 2.5" 10K HDD (01DE351)

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 2.5" 10K HDD (01DE351)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 2.5" 10K HDD (01DE353)

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 2.5" 10K HDD (01DE353)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 2.5" 10K HDD (01DE355)

Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 2.5" 10K HDD (01DE355)

Gọi để biết giá

IBM 1.2TB SAS 10K 12Gbps 2.5" V5000 Gen2 Hard Drive (01EJ022)

IBM 1.2TB SAS 10K 12Gbps 2.5" V5000 Gen2 Hard Drive (01EJ022)

Gọi để biết giá