Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

2.5-inch HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG685)

IBM 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG685)

3.400.000 ₫

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8877)

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8877)

3.750.000 ₫

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG660)

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG660)

5.709.000 ₫

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD (00NA221)

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD (00NA221)

6.248.000 ₫

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD (00AJ121)

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD (00AJ121)

4.653.000 ₫

IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG690)

IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG690)

4.488.000 ₫