Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

3.5" HDD/SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 3.5" 15K HDD (01DE331)

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 3.5" 15K HDD (01DE331)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 3.5" 15K HDD (01DE333)

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 3.5" 15K HDD (01DE333)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 3.5" 10K HDD (01DE335)

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 3.5" 10K HDD (01DE335)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 3.5" 10K HDD (01DE337)

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 3.5" 10K HDD (01DE337)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 3.5" 10K HDD (01DE339)

Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 3.5" 10K HDD (01DE339)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 4TB 3.5" 7.2K HDD (01DE341)

Lenovo Storage V3700 V2 4TB 3.5" 7.2K HDD (01DE341)

Gọi để biết giá