Branch Routers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco 1921/K9 CISCO1921-SEC/K9 with 2GE SEC License PAK 512MB DRAM 256MB Fl

Cisco 1921/K9 CISCO1921-SEC/K9 with 2GE  SEC License PAK  512MB DRAM  256MB Fl

18.500.000 ₫

Cisco 1941 CISCO1941/K9 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Cisco 1941 CISCO1941/K9 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

16.900.000 ₫

Cisco 1941 CISCO1941-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco 1941 CISCO1941-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

26.800.000 ₫

Cisco 2901 CISCO2901/K9 w/2 GE 4 EHWIC 2 DSP 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Cisco 2901 CISCO2901/K9 w/2 GE 4 EHWIC 2 DSP 256MB CF 512MB DRAM IP Base

23.400.000 ₫

Cisco 2901 CISCO2901-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco 2901 CISCO2901-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

33.900.000 ₫

Cisco 2911 CISCO2911/K9 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB

Cisco 2911 CISCO2911/K9 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB

31.500.000 ₫