Cisco Aironet 1700-2700

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco 802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain (AIR-SAP2702E-E-K9)

Cisco 802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain (AIR-SAP2702E-E-K9)

$658.77

Cisco Aironet 1702i 802.11a/g/n Ctrlr-based AP Int Ant E Reg Domain (AIR-CAP1702I-E-K9)

Cisco Aironet 1702i 802.11a/g/n Ctrlr-based AP  Int Ant  E Reg Domain (AIR-CAP1702I-E-K9)

$344.46

Cisco Aironet 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain (AIR-CAP2702I-E-K9)

AIR-CAP2702I-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain

$559.74

Cisco Aironet 802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain (AIR-SAP26702E-E-K9)

AIR-SAP26702E-E-K9 802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain

$639.83

Cisco Aironet 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; E Reg Domain (AIR-CAP2702E-E-K9)

AIR-CAP2702E-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; E Reg Domain

$645.43