DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 64GB 4Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory

Samsung 64GB 4Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory

$365.98

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

Gọi để biết giá

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

$94.73

Samsung 16GB 2Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

$94.73

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

$144.24

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

$340.15