DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 8GB 1Rx4 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 8GB 1Rx4 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

$53.82

Samsung 8GB 2Rx8 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 8GB 2Rx8 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

$53.82

Samsung 16GB 2Rx8 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

$105.49

Samsung 32GB 2Rx4 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

$142.09

Samsung 64GB 4Rx4 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 4Rx4 PC4-17000P-R (DDR4-2133) ECC RDIMM Server Memory

$318.62