DL360 G9 Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor Kit (755396-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor Kit (755396-B21)

51.030.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit (755400-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit (755400-B21)

58.540.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor Kit (755402-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor Kit (755402-B21)

64.800.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2698v3 (2.3GHz/16-core/40MB/135W) Processor Kit (764099-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2698v3 (2.3GHz/16-core/40MB/135W) Processor Kit (764099-B21)

74.500.000 ₫

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2699v3 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor Kit (780003-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2699v3 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor Kit (780003-B21)

92.600.000 ₫