IBM 1.2TB SAS 10K 12Gbps 2.5" V5000 Gen2 Hard Drive (01EJ022)

IBM 1.2TB SAS 10K 12Gbps 2.5" V5000 Gen2 Hard Drive (01EJ022)

Nhà sản xuất: IBM - Lenovo
Gọi để biết giá

Chia sẻ sản phẩm:

IBM 1.2TB SAS 10K 12Gbps 2.5" V5000 Gen2 Hard Drive (01EJ022)

Thuộc tính sản phẩm
Ổ cứng HDDs