IBM x3850 X6, x3950 X6

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4809 v2 6C 1.9GHz 105W (44X3961 )

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4809 v2 6C 1.9GHz 105W for IBM System x3850 X6 

$1,700.75

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4820 v2 8C 2.0GHz 105W (44X3966)

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4820 v2 8C 2.0GHz 105W (44X3966) for IBM System x3850 X6 

$1,939.29

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4830 v2 10C 2.2GHz 105W (44X3971)

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4830 v2 10C 2.2GHz 105W (44X3971) for IBM System x3850 X6 

$2,533.05

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4850 v2 12C 2.3GHz 105W (44X3976)

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4850 v2 12C 2.3GHz 105W (44X3976) for IBM System x3850 X6 

$3,286.54

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4860 v2 12C 2.6GHz 130W (44X3981)

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4860 v2 12C 2.6GHz 130W (44X3981) for IBM System x3850 X6 

$4,256.40

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4870 v2 15C 2.3GHz 130W (44X3986)

X6 Compute Book Intel Xeon E7-4870 v2 15C 2.3GHz 130W (44X3986) for IBM System x3850 X6 

$4,795.26