Intel Core i Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Core i3-10100 Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Core i3-10100 Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz

$161.46

Intel Core i5-8600 Processor 9M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Core i5-8600 Processor 9M Cache, up to 4.30 GHz

$167.92

Intel Core i5-9500 Processor 9M Cache, up to 4.40 GHz

Intel Core i5-9500 Processor 9M Cache, up to 4.40 GHz

$180.84

Intel Core i7-9700 Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz

Intel Core i7-9700 Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz

$297.09