Intel Core i5 Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Core i5-9500 Processor 9M Cache, up to 4.40 GHz

Intel Core i5-9500 Processor 9M Cache, up to 4.40 GHz

3.990.000 ₫

Intel Core i5-9400 Processor 9M Cache, up to 4.10 GHz

Intel Core i5-9400 Processor 9M Cache, up to 4.10 GHz

3.950.000 ₫

Intel Core i5-10400F Processor 12M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Core i5-10400F Processor 12M Cache, up to 4.30 GHz

3.200.000 ₫

Intel Core i5-11400F Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz

Intel Core i5-11400F Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz

3.900.000 ₫

Intel Core i5-11400 Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz

Intel Core i5-11400 Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz

4.200.000 ₫