Kit DL360 Gen10

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02571-B21)

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02571-B21)

$654.47

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02574-B21)

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02574-B21)

$701.83

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P15974-B21)

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P15974-B21)

$727.66

Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P15977-B21)

Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P15977-B21)

$1,024.76

Intel Xeon-Silver 4216 (2.1GHz/16-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02583-B21)

Intel Xeon-Silver 4216 (2.1GHz/16-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02583-B21)

$1,283.10

Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02592-B21)

Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 (P02592-B21)

Gọi để biết giá