Kit DL380 Gen10

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02491-B21)

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02491-B21)

$624.33

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02492-B21)

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02492-B21)

$684.61

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23549-B21)

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23549-B21)

$727.66

Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz/12-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02493-B21)

Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz/12-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02493-B21)

$960.17

Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23550-B21)

Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23550-B21)

$1,003.23

Intel Xeon-Silver 4214Y (2.2GHz/12-10-8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02506-B21)

Intel Xeon-Silver 4214Y (2.2GHz/12-10-8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02506-B21)

$1,115.18