Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 2.5" 10K HDD (01DE355)

Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 2.5" 10K HDD (01DE355)

Nhà sản xuất: IBM - Lenovo
Gọi để biết giá

Chia sẻ sản phẩm:

Lenovo Storage V3700 V2 1.8TB 2.5" 10K HDD (01DE355)

Thuộc tính sản phẩm
Ổ cứng HDDs