Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD (01DE349)

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD (01DE349)

Nhà sản xuất: IBM - Lenovo
Gọi để biết giá

Chia sẻ sản phẩm:

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD (01DE349)

Thuộc tính sản phẩm
Ổ cứng HDDs