Lenovo Storage V3700 V2 900GB 2.5" 10K HDD (01DE351)

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 2.5" 10K HDD (01DE351)

Nhà sản xuất: IBM - Lenovo
Gọi để biết giá

Chia sẻ sản phẩm:

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 2.5" 10K HDD (01DE351)

Thuộc tính sản phẩm
Ổ cứng HDDs