ML350 G9 Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v4 (1.7GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (801234-B21)

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v4 (1.7GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (801234-B21)

8.978.000 ₫

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v4 (1.7GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (801233-B21)

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v4 (1.7GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (801233-B21)

11.500.000 ₫

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (801232-B21)

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (801232-B21)

15.300.000 ₫

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) Processor Kit (801231-B21)

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) Processor Kit (801231-B21)

23.900.000 ₫

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor Kit (801230-B21)

HPE ML350 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor Kit (801230-B21)

33.250.000 ₫