Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

PRIMERGY RX2540 M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4 SFF Silver 4110

 • 1 x Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10 GHz
 • 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • PRAID EP420i, SAS/SATA/PCIe-NVMe 12 Gbit/s, 2Gb Cache (Raid 0,1,10,5,50,6,60)
 • PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
 • Mounting of RMK in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • ServerView Suite DVDs
 • Modular PSU 450W platinum hp
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • iRMC advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
44.500.000 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4 SFF Silver 4112

 • 1 x Intel Xeon Silver 4112 4C, 2.60 GHz
 • 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • PRAID EP420i, SAS/SATA/PCIe-NVMe 12 Gbit/s, 2Gb Cache (Raid 0,1,10,5,50,6,60)
 • PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
 • Mounting of RMK in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • ServerView Suite DVDs
 • Modular PSU 450W platinum hp
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • iRMC advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
45.500.000 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4 SFF Silver 4116

 • 1 x Intel Xeon Silver 4116 10C 2.20 GHz
 • 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • PRAID EP420i, SAS/SATA/PCIe-NVMe 12 Gbit/s, 2Gb Cache (Raid 0,1,10,5,50,6,60)
 • PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
 • Mounting of RMK in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • ServerView Suite DVDs
 • Modular PSU 800W platinum hp
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • iRMC advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
54.900.000 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4 SFF Gold 5118

 • 2 x Intel Xeon Gold 5118 12C, 2.30 GHz
 • 128GB (4 x 32GB) DDR4, registered, ECC, 2,666 MT/s, PC4-2666, DIMM, 2Rx4
 • 2 x SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Enterprise
 • 5 x HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
 • PRAID EP420i, SAS/SATA/PCIe-NVMe 12 Gbit/s, 2Gb Cache (Raid 0,1,10,5,50,6,60)
 • PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
 • Mounting of RMK in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • ServerView Suite DVDs
 • 2 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • iRMC advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4 SFF Gold 6130

 • 2 x Intel Xeon Gold 6130 16C, 2.10 GHz
 • 256GB (8 x 32GB) DDR4, registered, ECC, 2,666 MT/s, PC4-2666, DIMM, 2Rx4
 • 2 x SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Enterprise
 • 8 x HDD SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10,000 rpm, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
 • PRAID EP420i, SAS/SATA/PCIe-NVMe 12 Gbit/s, 2Gb Cache (Raid 0,1,10,5,50,6,60)
 • PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
 • Mounting of RMK in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • ServerView Suite DVDs
 • 2 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • iRMC advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4 SFF Gold 6138

 • 2 x Intel Xeon Gold 6138 20C, 2.00 GHz
 • 128GB (4 x 32GB) DDR4, registered, ECC, 2,666 MT/s, PC4-2666, DIMM, 2Rx4
 • 2 x SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Enterprise
 • 5 x HDD SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
 • PRAID EP420i, SAS/SATA/PCIe-NVMe 12 Gbit/s, 2Gb Cache (Raid 0,1,10,5,50,6,60)
 • PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface
 • Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV
 • Mounting of RMK in symmetrical racks
 • Region kit APAC/EMEA/India
 • ServerView Suite DVDs
 • 2 x Modular PSU 800W platinum hp
 • Power Supply Dummy
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • iRMC advanced pack
 • 8 x 2.5-inch hot-plug SAS/SATA (8/24)
 • Form factor: Rack (2U)
 • Warranty : Made in Japan/ 03 years (Onsite 9x5 NBD)
Gọi để biết giá