Processor x3500M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Processor E5-2603 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W (90Y5942)

Intel Xeon Processor E5-2603 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W for IBM System x3500 M4

14.500.000 ₫

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9128)

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9128)

14.550.000 ₫

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB Cache 1066MHz 80W (90Y5944)

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB Cache 1066MHz 80W (90Y5944)

16.800.000 ₫

Intel Xeon Processor E5-2609 v2 4C 2.5GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9129)

Intel Xeon Processor E5-2609 v2 4C 2.5GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9129)

16.620.000 ₫

Intel Xeon Processor E5-2620 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 95W (90Y5945)

Intel Xeon Processor E5-2620 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 95W (90Y5945) 

21.390.000 ₫

Intel Xeon Processor E5-2620 v2 6C 2.1GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W9130)

Intel Xeon Processor E5-2620 v2 6C 2.1GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W9130)

19.140.000 ₫