Processor x3550M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W2835)

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W2835) for System x3550 M4

$538.21

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB 80W W/Fan (69Y5674)

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB 80W W/Fan (69Y5674) for IBM System x3550 M4

$559.74

Intel Xeon Processor E5-2609 v2 4C 2.5GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W2836)

Intel Xeon Processor E5-2609 v2 4C 2.5GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W2836) for System x3550 M4

$543.38

Intel Xeon Processor E5-2620 v2 6C 2.1GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W2837)

Intel Xeon Processor E5-2620 v2 6C 2.1GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W2837) for System x3550 M4

$651.88

Intel Xeon Processor E5-2630 v2 6C 2.6GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W2838)

Intel Xeon Processor E5-2630 v2 6C 2.6GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W2838) for System x3550 M4

$851.24

Intel Xeon Processor E5-2630L v2 6C 2.4GHz 15MB Cache 1600MHz 60W (46W2849)

Intel Xeon Processor E5-2630L v2 6C 2.4GHz 15MB Cache 1600MHz 60W (46W2849) for System x3550 M4

$851.24