Processor x3650M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB 1333MHz 80W (46W4360)

Intel Xeon E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB 1333MHz 80W (46W4360)

8.100.000 ₫

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB W/Fan (69Y5325)

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB W/Fan for IBM® System® x3650M4

10.396.000 ₫

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB W/Fan (69Y5326)

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB W/Fan for IBM® System® x3650M4

14.168.000 ₫

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB W/Fan (69Y5327)

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB W/Fan for IBM® System® x3650M4

24.035.000 ₫

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB W/Fan (69Y5328)

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB W/Fan for IBM® System® x3650M4

36.133.000 ₫

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB W/Fan (69Y5329)

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB W/Fan for IBM® System® x3650M4

45.218.000 ₫