Processor x3650M5

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W (00FK640)

Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W (00FK640) for Lenovo System x3650 M5

$409.04

Intel Xeon Processor E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W (00FK641)

Intel Xeon Processor E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W (00FK641) for Lenovo System x3650 M5

$511.95

Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W (00FK642)

Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W (00FK642) for Lenovo System x3650 M5

$619.16

Intel Xeon Processor E5-2623 v3 4C 3.0GHz 10MB 1866MHz 105W (00KG846)

Intel Xeon Processor E5-2623 v3 4C 3.0GHz 10MB 1866MHz 105W (00KG846) for Lenovo System x3650 M5

$645.43

Intel Xeon Processor E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB 1866MHz 85W (00FK643)

Intel Xeon Processor E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB 1866MHz 85W (00FK643) for Lenovo System x3650 M5

$861.57

Intel Xeon Processor E5-2630L v3 8C 1.8GHz 20MB 1866MHz 55W (00FK655)

Intel Xeon Processor E5-2630L v3 8C 1.8GHz 20MB 1866MHz 55W (00FK655) for Lenovo System x3650 M5

$808.18