RDIMM

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Lenovo 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (46W0672)

Lenovo 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (46W0672)

3.400.000 ₫

Lenovo 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (00D5024)

Lenovo 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (00D5024)

1.450.000 ₫

Lenovo 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (00D5036)

Lenovo 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM (00D5036)

2.180.000 ₫

Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0821)

Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0821)

2.750.000 ₫

Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0825)

 Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0825)

2.450.000 ₫

Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0829)

 Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0829)

4.500.000 ₫